News

Read more

News

Read more

Content

CategorySchools:Particle/String/Cosmology
FieldString Theory
TitleSummer School on Gravity, Fields and Strings
Start Date2017-09-04 09:00:00
End Date2017-09-08 18:00:00
PlaceR440, Astro-Math Building, NTU
IntroductionSpeakers
Arpan Bhattacharyya (Fudan University)
Chuan-Tsung Chan (THU)
Heng-Yu Chen (NTU)
Yi-Zen Chu (NCU)
Feng-Li Lin (NTNU)
Rong xin Miao (NCTS)
Su Ning (CAS)
Tadashi Okazaki (NTU)
Kallol Sen (IPMU)
Dong-han Yeom (APCTP)

Special Seminar
Hsin-Yu Chen (Harvard University)

Organizers
Chuan-Tsung Chan (THU)
Heng-Yu Chen (NTU)
Chiang-Mei Chen (NCU)
Yu-tin Huang (NTU)
Wen-Yu Wen (CYCU)
Yi Yang (NCTU)
Contact Emailchaojungkuo@cts.nthu.edu.tw
Reference link
Attached file